Mức phụ cấp lâu năm đối với người công tác từ đủ 15 năm trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:18/10/2019

Theo nghị định 76 mức phụ cấp lâu năm đối với người công tác từ đủ 15 năm trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) thì:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

   Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

   Mức lương cơ sở từ 1/7/2019 là 1.490.000 đồng. Theo đó: Từ 1/12/2019 đến ngày 1/7/2020 thì người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đủ 15 năm trở lên sẽ nhận được mức phụ cấp lâu năm là 1.490.000 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn