Mức tạm ứng mà cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ được phép tạm ứng

Ngày hỏi:04/04/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Anh hiện đang công tác tại một bệnh viện thực hiện chế độ tự chủ. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Mức tạm ứng mà cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ được phép tạm ứng là bao nhiêu? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức tạm ứng mà cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ được phép tạm ứng quy định tại Mục II Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Mức tạm ứng tuỳ thuộc vào tính chất của từng khoản chi theo đề nghị của đơn vị thực hiện chế độ tự chủ và phù hợp với tiến độ thực hiện.

   - Mức tạm ứng tối đa không vượt quá dự toán ngân sách nhà nước đơn vị được giao để thực hiện chế độ tự chủ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn