Mức thanh toán của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí

Ngày hỏi:04/04/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí của một số số cơ quan nhà nước. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Mức thanh toán của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức thanh toán của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí được quy định tại Mục II Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Mức thanh toán căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước theo đề nghị của đơn vị thực hiện chế độ tự chủ.

   - Mức thanh toán tối đa không được vượt quá dự toán ngân sách nhà nước năm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị để thực hiện chế độ tự chủ (bao gồm cả chi tạm ứng chưa được thu hồi).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn