Mức thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Ngày hỏi:20/03/2017

Mức thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng được quy định như thế nào? Tôi được biết có chính sách khen thưởng đối với người tố cáo hành vi tham nhũng, có thành tích tố cáo hành vi tham nhũng nhưng không rõ lắm. Nay tôi gửi câu hỏi như trên tới Quý anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật. Rất mong sớm nhận được câu trả lời. Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, theo đó:

   Điều 6. Mức thưởng

   1. Mức thưởng đối với cá nhân được khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 72, Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

   2. Ngoài mức thưởng quy định tại Khoản 1 Điều này, cá nhân được khen thưởng còn được thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý với mức thưởng như sau:

   a) Huân chương Dũng cảm: 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là mức lương cơ sở);

   b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 40 lần mức lương cơ sở;

   c) Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 20 lần mức lương cơ sở;

   d) Trong trường hợp giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức quy định tại điểm a, b, c Khoản 2 Điều này nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Mức thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, được quy định tại Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn