Mức thưởng tiền Bằng khen hiện nay

Ngày hỏi:19/11/2020

Xin hỏi theo quy định hiện hành thì thẩm quyền quyết định tặng Bằng khen thuộc về ai, cơ quan tổ chức nào? Mức thưởng tiền là bao nhiêu ạ? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức thưởng tiền Bằng khen hiện nay
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 70 Luật thi đua, khen thưởng 2003 có quy định:

   Bằng khen gồm:

   - "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

   - Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

   Về thẩm quyền cấp Bằng khen:

   Theo Điều 78, 79 ( Điều 79 được sửa đổi bởi Khoản 45 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013) của Luật này có quy đinh:

   Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ".

   Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng bằng khen.

   Về mức thưởng tiền:

   Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP có quy định:

   1. Đối với cá nhân:

   a) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng Bằng và được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở;

   b) Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

   2. Đối với tập thể: Tập thể được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng và được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này.

   Hiện nay mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng.

   Như vậy:

   Cá nhân được nhận “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” sẽ được thưởng 3.5 x 1.490.000 = 5.215.000 đồng (và 10.430.000 đồng đối với tập thể).

   Cá nhân được nhận Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương sẽ được thưởng 1.0 x 1.490.000 = 1.490.000 đồng (và 2.980.000 đồng đối với tập thể).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn