Mục tiêu chuyên đề 5 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo

Ngày hỏi:22/11/2019

Cho tôi hỏi UBDT quy định như thế nào về mục tiêu chuyên đề 5 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chuyên đề 5 Phần B Chương II Quyết định 778/QĐ/UBDT năm 2019 quy định mục tiêu của chuyên đề công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số (chuyên đề 5) trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

   - Mục tiêu chung

   Trang bị, cập nhật cho công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS), từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác một cách phù hợp với từng dân tộc, địa bàn, nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ đề ra.

   - Mục tiêu cụ thể

   + Nắm vững những kiến thức cơ bản về đặc điểm văn hóa các DTTS; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về văn hóa, quản lý văn hóa các DTTS; về thực trạng, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS.

   + Vận dụng kiến thức văn hóa DTTS và quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số vào thực tiễn công tác quản lý văn hóa các dân tộc thiểu số, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

   + Nâng cao nhận thức, có thái độ, hành vi đúng đắn trong thực tiễn công tác ở vùng dân tộc thiểu số: tôn trọng văn hóa các dân tộc, tôn trọng người dân - chủ thể văn hóa, kiên quyết chống lại mọi biểu hiện kỳ thị, phân biệt đối xử... với đồng bào dân tộc thiểu số; hình thành phương pháp công tác phù hợp với tập quán, lối sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn