Mục tiêu cụ thể đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc

Ngày hỏi:09/11/2019

Trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, chức viên thì UBDT đã quy định như thế nào về mục tiêu cụ thể đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chuyên đề 2 Phần B Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định mục tiêu cụ thể đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc như sau:

   - Nắm vững những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trong tình hình mới. Từ đó, nhận thức được những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc, công tác dân tộc ở nước ta.

   - Vận dụng những hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trong tình hình mới vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ theo vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

   - Nâng cao nhận thức về lý luận, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý được giao.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn