Mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2016 đối với quân nhân đã thôi việc

Ngày hỏi:25/10/2016

Mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2016 đối với quân nhân đã thôi việc. Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: tôi có người anh em bằng hữu là quân nhân đã thôi việc hiện nay vẫn đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Điều kiện kinh tế hiện nay cũng rất khó khăn. Tôi có nghe nói mức hưởng trợ cấp hàng tháng cho quân nhân đã phục viên sẽ được tăng lên. Tôi rất mừng và muốn hỏi cụ thể vấn đề này được quy định như thế nào? Trong văn bản pháp luật nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ( Có hiệu lực từ ngày 25/10/2016).

   Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng hướng dẫn tại Khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư 130/2016/TT-BQP theo công thức sau:

   Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2016

   = Mức trợ cấp được hưởng tại thời Điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng

   Cụ thể như sau:

   - Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng;

   - Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.

   (Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BQP)

   Nếu bạn thuộc đối tượng điều chỉnh là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc như trên thì sẽ được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2016 đối với quân nhân đã thôi việc được quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BQP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn