Nâng lương và các điều kiện được nâng lương

Ngày hỏi:08/07/2010

Tôi có một vấn đề thắc mắc muốn luật gia giải đáp giúp: Tại đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, một cán bộ tính ra được nâng lương từ tháng 9/2009, nhưng chưa được nâng lương mà đến tháng 6/2010 mới có quyết định nâng lương. Vậy nếu tính bảo hiểm cho cán bộ này thì có phải từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2010 tính theo mức lương tối thiểu là 650.000 đồng, còn từ tháng 5/2010 sẽ tính theo mức lương 730.000 đồng hay sẽ tính bảo hiểm từ tháng 9/2009 đến tháng 6/2010 đều tính với mức lương là 730.000 đồng.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Thứ nhất là vấn đề nâng lương: Theo quy định tại Nghị định 204/2004 và Thông tư số 03 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thì việc nâng lương thường xuyên phải có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh (có ba mức sau 5 năm, sau 3 năm và sau 2 năm) và phải đạt đủ tiêu chuẩn về nâng bậc lương thường xuyên trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ thì được xét nâng lương thường xuyên. Vì vậy bạn cần xem lại xem hiện nay bạn đang xếp lương ở ngạch, bậc nào để tính sau 5 năm hoặc 3 năm hoặc sau 2 năm thì bạn đủ thời gian để được xét nâng bậc lương thường xuyên nhưng bạn phải đạt các tiêu chuẩn như: Trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử. Thông tư 03 cũng quy định, nếu cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ, bị xử lý kỷ luật… thì còn bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên. Vấn đề thứ hai về tính BHXH: Cơ quan BHXH căn cứ vào quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức và căn cứ vào mức lương tối tiểu chung ở từng thời điểm để đóng BHXH cho người lao động. Trường hợp mà bạn nêu thì cơ quan BHXH lấy thời gian tháng 6/2010 (ngày có quyết định nâng lương) để làm căn cứ đóng BHXH, mức lương tối thiểu thời điểm tháng 6/2010 là 730.000 đồng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn