Nâng lương với cán bộ hợp đồng

Ngày hỏi:05/03/2014

Cháu muốn hỏi về việc nâng lương đối với cán bộ hợp đồng trong đơn vị hành chính sự nghiệp ạ. Cháu tốt nghiệp đại học và làm việc tại một đơn vị hành chính sự nghiệp A trực thuộc Sở: Tháng 8/2010 cháu ký hợp đồng thử việc với đơn vị A : mức lương 85% x 2,34 Tháng 11/2010: cháu ký hợp đồng lao động 1 năm với mức lương của cháu là 2,34, đồng thời đóng bảo hiểm XH từ thời điểm này theo Hệ số lương 2.34. Tháng 5/2011 Cháu có quyết định của Sở chuyển cháu sang một đơn vị hành chính sự nghiệp B khác cũng trực thuộc sở. Đồng thời cháu ký hợp đồng lao động từ tháng 5 - 12/2011: Hệ số lương 2.34 và tiếp tục đóng BHXH Hàng năm cháu tiếp tục ký hợp đồng lao động 1 năm từ tháng 1-12/2012; 1-12/2013; với Hệ số lương 2,34 Tháng 1/2014 cháu ký tiếp hợp đồng lao động 1 năm; nhưng Hệ số lương 2,34. Cháu nghĩ như sau có đúng không:  về Hệ số lương theo năm công tác đóng bảo hiểm xã hội của cháu thì Hợp đồng ký năm nay (2014) của cháu Hệ số lương là 2,67? Hoặc nếu theo quyết định chuyển công tác thì từ tháng 1-4/2014 cháu có Hệ số lương 2,34 nhưng từ tháng 5-12/2014 cháu có Hệ số lương 2,67. Nhưng kế toán đã không đồng ý và trong hợp đồng 1 năm ghi Hệ số lương 2,34. và giải thích là do hợp đồng của cháu là hợp đồng 1 năm và ký tròn cả năm. (Mọi hợp đồng đều có điều khoản chế độ nâng lương theo quy định) Vậy theo các Luật sư và các bạn thì đâu mới là ý kiến đúng, và Cháu cần sự giải thích rõ ràng.

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Trường Hộ tư vấn như sau:

  • Nếu trong hợp đồng có điều khoản nâng lương thì rõ ràng kế toán áp dụng không đúng rồi, bạn có quyền khiếu nại thủ trưởng đơn vị và yêu cầu giải thích bằng văn bản.


Nguồn:

Theo Dân Luật
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn