Nếu có giấy xác nhận thời gian làm việc trong 1 năm của công ty thì có đủ điều kiện để đăng ký thi công chức không?

Ngày hỏi:28/07/2014

Theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 (đã được đăng tải trên website Sở Nội vụ), yêu cầu bắt buộc đối với người chưa công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, muốn dự thi công chức thì phải tốt nghiệp từ năm 2012 trở về trước và có thời gian công tác (kinh nghiệm) từ đủ 01 năm trở lên. Trường hợp của tôi đã tốt nghiệp năm 2012 và có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc. Tôi có nộp hồ sơ ở Sở tài chính và được thông báo là không đủ điều kiện. Lý do là tôi có kinh nghiệm làm việc hơn 1 năm nhưng không tham gia bảo hiểm nên không có căn cứ xác minh. Thực tế, kinh nghiệm làm việc hơn 1 năm của tôi là ở công ty TNHH MTV, là công ty gia đình nên tôi không tham gia bảo hiểm. Vậy quý sở cho tôi hỏi, nếu tôi có giấy xác nhận thời gian làm việc trong 1 năm của công ty thì có đủ điều kiện để đăng ký thi công chức không? Vì tôi đọc trong quyết định thì chỉ yêu cầu có giấy xác nhận thời gian công tác chứ không yêu cầu phải đóng bảo hiểm từ 1 năm trở lên. Cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 yêu cầu “có thời gian công tác từ đủ 01 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển, có xác nhận thời gian công tác và kết quả làm việc của cơ quan, đơn vị sử dụng”. Việc xác nhận thời gian công tác chính xác nhất là căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu bạn không tham gia bảo hiểm xã hội thì cũng có thể hiểu rằng bạn chưa làm việc chính thức). Sở Tài chính thông báo bạn chưa đủ điều kiện là hợp lý.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn