Ngạch công chức, viên chức

Ngày hỏi:16/06/2015

Tôi đã là cán bộ công chức, cụ thể là Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ - Thành phố Hạ Long, thời gian công tác tại Hội LHPN thành phố là gần 30 năm, trong đó gần 20 năm làm Phó chủ tich Hội. Tháng 8/2014, tôi được Thành ủy điều động sang nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ thành phố và được bầu làm Phó Chủ tịch. Theo quyết định của Sở Nội vụ thì tôi đang là công chức nay chuyển sang ngạch viên chức. Tôi mong được Quý cơ quan đề nghị giải thích lý do chuyển ngạch của tôi. Theo tôi được biết, Chủ tịch và PCT Hội CTĐ tỉnh, trước đây công tác tại MTTQ và Ban Dân vận Tỉnh ủy QN, khi chuyển công tác sang Hội CTĐ tỉnh vẫn là công chức. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo nội dung ý hỏi thứ nhất, bà nguyên là cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, đoàn thể được điều động, tiếp nhận về công tác tại Hội chữ thập đỏ TP Hạ Long và hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức, bà đề nghị giải thích nội dung này.

   Việc thực hiện chính sách tiền lương của bà được thực hiện theo bảng lương quy định của Nhà nước tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản có liên quan;

   Việc xếp lương từ ngạch công chức hành chính sang chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

   Đối chiếu theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13-4-2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thì các tổ chức hội (trong đó Hội chữ thập đỏ cấp huyện) được tỉnh hỗ trợ giao biên chế sự nghiệp, theo đó những người làm việc tại các Hội (qua tuyển dụng, điều động, tiếp nhận) đều thuộc biên chế sự nghiệp.

   Do vậy, khi bà chuyển công tác từ khối cơ quan Đảng, đoàn thể sang các tổ chức Hội được Nhà nước giao biên chế sự nghiệp thì các chế độ chính sách tiền lương được thực hiện theo quy định của Nhà nước (Luật viên chức, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ, các văn bản quy định về hội…).

   - Đối với nội dung hỏi về một số đồng chí lãnh đạo (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội), Hội chữ thập đỏ tỉnh trước đây công tác tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy vẫn là công chức.

   Về nội dung này, xin trao đổi như sau: Hiện nay, chỉ tiêu biên chế, quỹ lương chi trả… đối với các hội cấp tỉnh, cấp huyện (được giao biên chế sự nghiệp) hoạt động theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13-4-2012 của Chính phủ, đều hưởng quỹ lương theo biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao và không được giao biên chế công chức hành chính./.

   (Theo Công văn số 685/SNV-CC,VC)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn