Ngạch Thư ký Tòa án có yêu cầu trình độ lý luận chính trị không?

Ngày hỏi:31/03/2021

Cho hỏi các ngạch của Thư ký tòa án có yêu cầu trình độ lý luận chính trị hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 thì ngạch Thư ký Tòa án gồm Thư ký viên cao cấp; Thư ký viên chính; Thư ký viên.

   Khoản 4 Điều 5 Quy định này có quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch Thư ký viên cao cấp:

   - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

   - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

   ...

   Hai ngạch Thư ký Tòa án còn lại là Thư ký viên chính, Thư ký viên quy định tại Điều 6, 7, tuy nhiên không có yêu cầu về trình độ lý luận chính trị.

   Như vậy, chỉ có Thư ký viên cao cấp là yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị. Những ngạch Thư ký khác thì không yêu cầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn