Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm gì trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản?

Ngày hỏi:28/11/2016

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm gì trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Hiền (hien***@gmail.com, ở Bình Thuận). Em đang định đầu tư vào hoạt động nuôi trồng thuỷ sản nên có tìm hiểu sơ qua về lĩnh vực này. Em thắc mắc về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phát triển thuỷ sản. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phát triển thuỷ sản đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

   Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm:

   a) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối bố trí nguồn vốn và thực hiện cho vay phục vụ phát triển thủy sản theo quy định tại Nghị định này.

   b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách tín dụng theo quy định tại Điều 4 Nghị định này đảm bảo trình tự, thủ tục đơn giản, nhanh gọn và an toàn về nguồn vốn vay của Nhà nước.

   c) Đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng, đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định này.

   d) Trường hợp các ngân hàng thương mại gặp khó khăn về nguồn vốn cho vay để thực hiện các chính sách quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này hoặc khi mặt bằng lãi suất cho vay tăng, Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phát triển thuỷ sản. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn