Ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày hỏi:17/12/2018

Ở nước ta nhiều ngành nghề, nhiều công việc, nhiều lực lượng, hay thậm chí các tổ chức, các cơ quan nhà nước đều có ngày truyền thống cả. Vậy anh chị có thể cho tôi hỏi trong số đó, ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam là ngày bao nhiêu được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018).

   Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Trong đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

   Theo quy định tại Điều 27 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019) thì ngày 28 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam.

   Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:

   - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;

   - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;

   - Đơn vị cấp cơ sở.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn