Nghỉ dưỡng thai ảnh hưởng thế nào đến thi đua?

Ngày hỏi:15/02/2017

Bạn M.N - Email: maimainhunglc@xxx trình bày: Tôi mang thai được 1 tháng thì bị dọa sảy. Tôi phải nằm viện 13 ngày và bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi. Tôi xin cơ quan nghỉ không lương 2 tháng. Tôi nghỉ như vậy thì cuối năm có được xét hoàn thành tốt nhiệm vụ không hay chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi?

  • Theo hướng dẫn tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thì viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ khi: Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   Do đó bạn cần tự đánh giá việc nghỉ dưỡng thai có ảnh hưởng thế nào tới mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình để tự bình xét, ngoài ra cơ quan sẽ có sự đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ cùng các tiêu chí để phân loại đối với bạn.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ dưỡng thai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn