Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định vấn đề gì?

Ngày hỏi:22/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được ban hành để quy định những vấn đề gì? Việc ban hành đó được quy định tại văn bản nào? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cám ơn Ban biên tập!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 như sau:

   Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

   - Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

   - Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

   - Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;

   - Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

   Ngoài ra, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP còn hướng dẫn:

   Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

   a) Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác;

   b) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác;

   c) Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân;

   d) Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

   đ) Nghị quyết thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định;

   e) Nghị quyết tổng biên chế ở địa phương;

   g) Nghị quyết dự toán, quyết toán ngân sách địa phương;

   h) Quyết định phê duyệt kế hoạch;

   i) Quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị;

   k) Quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

   l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật.

   Trên đây là những nội dung được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn