Nghỉ thai sản có được tính vào thời gian để hưởng phụ cấp chuyển vùng không?

Ngày hỏi:18/01/2021

Tôi đang công tác ở vùng khó khăn đã được 10 năm 3 tháng, nghỉ sinh hưởng Chế độ thai sản 1 lần (6 tháng). Vậy tôi có được hưởng chế độ chuyển vùng hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu như sau:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả.

   Khoản 1 Điều 13 Nghị định này có quy định thời gian công tác thực tế như sau: Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn).

   Ngoài ra, Khoản 3 cũng quy định thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm:

   a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;

   b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

   d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

   ...

   Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì nghỉ việc sinh con hưởng chế độ thai sản là một trong những chế độ trợ cấp của bảo hiểm xã hội. Cho nên thời gian này chị nghỉ việc hưởng chế độ sẽ không được tính vào thời gian làm việc thực tế để hưởng chế độ trợ cấp một lần khi chuyển vùng (chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

   Cho nên, trừ đi 6 tháng nghỉ thai sản, thời gian còn lại của chị chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp chuyển vùng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn