Nghĩa vụ của hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Hữu Châu, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Đà Nẵng, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nghĩa vụ của hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ của hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam quy định tại Điều 10 Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   - Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

   - Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

   - Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

   - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

   - Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn