Nghĩa vụ cung cấp thông tin và giải trình của người khiếu nại tại Tòa án theo quy định mới

Ngày hỏi:26/06/2020

Theo quy định mới thì việc cung cấp thông tin về khiếu nại và giải trình của người khiếu nại được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ 10/08/2020) quy định về việc giải trình và cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại của người khiếu nại được thực hiện như sau:

   - Sau khi thụ lý khiếu nại, người giải quyết khiếu nại yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại; yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung bị khiếu nại.

   Thời hạn yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình phải trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định.

   - Qua nghiên cứu nội dung khiếu nại, thông tin, tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại cung cấp; hồ sơ, tài liệu và văn bản giải trình của người bị khiếu nại, nếu thấy quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng quy định của pháp luật thì người giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay. Trường hợp chưa đủ căn cứ cho việc giải quyết khiếu nại thì tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

   Trên đây là quy định về việc giải trình và cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại của người khiếu nại theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn