Ngôn ngữ, kỹ thuật của văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/10/2018

Em là sinh viên trường Luật nên việc tiếp xúc với các văn bản quy phạm pháp luật là điều đương nhiên, theo đó em có nhu cầu tìm hiểu về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 còn hiệu lực? Nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp.

Trần Hoài Thư - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 17/2008/QH12, có quy định như sau:

   1. Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là tiếng Việt.

   Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.

   2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định trực tiếp nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

   3. Văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng thì tùy theo nội dung có thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm; đối với văn bản có phạm vi điều chỉnh hẹp thì bố cục theo các điều, khoản, điểm. Các phần, chương, mục, điều trong văn bản quy phạm pháp luật phải có tiêu đề. Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn