Người bị chất vấn buộc phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội?

Ngày hỏi:20/11/2020

Tôi tên Bình, có câu hỏi liên quan đến vấn đề về Quốc hội như sau: Người bị chất vấn có buộc phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.

   Như vậy, từ quy định trên có thể thấy người bị chất vấn không buộc phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội mà có thể trả lời tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn