Người dân có được khiếu nại trực tiếp không?

Ngày hỏi:05/08/2021

Da, thưa luật sư vừa rồi tôi không chấp nhận việc Chủ tịch Phường ở địa phương tôi ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với tôi, nên lúc đó tôi tới tận UBND để khiếu nại, nhưng họ bảo khiếu nại thì về làm đơn. Như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người dân có được khiếu nại trực tiếp không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 quy định như sau:

   1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

   2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

   3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vậy, có thể thấy việc khiếu nại hoàn toàn được thực hiện trực tiếp và người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản theo quy định trên. Việc trả lời của cơ quan UBND trên trường hợp trên là không phù hợp quy định theo luật về khiếu nại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn khiếu nại
  Giải quyết khiếu nại
  Hình thức khiếu nại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn