Người dân tộc thiểu số hoàn thành NVQS thì sẽ được cộng mấy điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

Ngày hỏi:11/08/2021

Người dân tộc thiểu số đã hoàn thành NVQS thì sẽ được cộng mấy điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP có quy định về ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

   1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

   ...

   b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

   c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

   Như vậy, đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số cũng đồng thời đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì sẽ thuộc hai diện ưu tiên khác nhau.

   Khoản 2 Điều này cũng có quy định: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

   Căn cứ theo quy định này thì đối với trường hợp người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì sẽ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2, theo đó đối tượng là người dân tộc thiểu số có điểm cộng ưu tiên cao hơn cho nên trường hợp này sẽ được cộng 5 điểm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn