Người đang tập sự viên chức có được công nhận là viên chức không?

Ngày hỏi:06/12/2019

Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức quy định:

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Vậy, Người đang tập sự viên chức có được công nhận là viên chức không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người đang tập sự viên chức có được công nhận là viên chức không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định:

   Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   Điều 27 Luật viên chức 2010 quy định:

   Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

   3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

   Như vậy, thời gian phải được quy định trong hợp đồng làm việc mà viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập do đó có thể hiểu người đang tập sự viên chức vẫn được công nhận là viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn