Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách ứng cử không?

Ngày hỏi:20/11/2020

Trường hợp một người được Đại biểu Quốc hội giới thiệu ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu thì người được giới thiệu ứng cử thì có quyền rút khỏi danh sách ứng cử không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 31 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   - Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu quy định tại Điều 8 của Luật này.

   - Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng cử.

   Như vậy, theo quy định trên có thể thấy người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng cử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn