Người được thừa ủy quyền ký văn bản hành chính có được ủy quyền lại nữa không?

Ngày hỏi:16/03/2020

Tôi là sinh viên năm nhất chuyên ngành luật. Hiện tạo tôi đang học môn kỹ thuật soạn thảo, ban hành văn bản. Theo như tôi được biết thì Thông tư 01/2011/TT-BNV đã hết hiệu lực. Vậy theo quy định mới thì người được thừa ủy quyền ký văn bản hành chính có được ủy quyền lại nữa không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định:

   - Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký.

   - Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền.

   - Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền.

   => Như vậy đối với trường hợp thừa ủy quyền thì người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn