Người làm công tác pháp luật hơn 05 năm sẽ được bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp?

Ngày hỏi:06/11/2020

Tôi muốn hỏi về điều kiện để được bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp như thế nào? Có phải người làm công tác pháp luật hơn 05 năm sẽ được bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định như sau:

   - Người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 của Luật này và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án quân sự:

   + Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;

   + Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

   + Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.

   Căn cứ Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định tiêu chuẩn để trở thành Thẩm phán như sau:

   - Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

   - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

   - Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.

   - Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.

   - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Như vậy, muốn trở thành Thẩm phán sơ cấp ngoài việc công tác pháp luật từ 05 năm trở lên còn phải đáp ứng điều kiện như là: Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng; Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp và các điều kiện theo điều 67 nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn