Người nội bộ của quỹ đại chúng gồm những ai?

Ngày hỏi:22/02/2019

Xin chào, tôi có chút thắc mắc cần được giải đáp: tôi đang tìm hiểu các quy định về thị trường chứng khoán, tôi có nghe đến khái niệm người nội bộ của quỹ đại chúng, anh chị cho tôi hỏi người nội bộ của quỹ đại chúng gồm những ai? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

   - Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty đại chúng có vốn góp của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

   Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC thì người nội bộ của công ty đại chúng là:

   - Thành viên Hội đồng quản trị;

   - Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm toán nội bộ;

   - Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty;

   - Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán;

   - Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin.

   Trên đây là quy định về người nội bộ của công ty đại chúng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn