Người phiên dịch trong chứng thực hợp đồng, giao dịch được quy định ra sao?

Ngày hỏi:29/04/2020

Hiện đang công tác tại một trung tâm anh ngữ. Liên quan đến công việc sắp tới, có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Người phiên dịch trong chứng thực hợp đồng, giao dịch được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 22 Thông tư 01/2020/TT-BTP, có quy định về người phiên dịch trong chứng thực hợp đồng, giao dịch, như sau:

   - Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch không thông thạo tiếng Việt thì phải có người phiên dịch.

   - Người phiên dịch phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà người yêu cầu chứng thực sử dụng.

   - Người phiên dịch do người yêu cầu chứng thực mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định.

   - Thù lao phiên dịch do người yêu cầu chứng thực trả.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người phiên dịch
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn