Nguồn kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan nhà nước

Ngày hỏi:03/04/2019

Tôi được biết hiện nay, các bệnh viện thực hiện chế độ tự chủ trong quản lý nguồn ngân sách của cấp mình. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Nguồn kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan nhà nước được quy định tại Mục I Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

   - Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định để đảm bảo hoạt động của bộ máy thu phí, lệ phí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền( trừ số phí, lệ phí được để lại mua sắm tài sản cố định và các quy định khác nếu có). Đối với khoản kinh phí này, đơn vị phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Kho bạc Nhà nước về thu- chi phí, lệ phí theo các quy định của nhà nước về phí, lệ phí.

   - Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn