nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử

Ngày hỏi:28/03/2016

Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Quảng Bình tư vấn như sau:


  • Bình đẳng trong bầu cử là một nguyên tắc nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào.
   Nguyên tắc bình đẳng được pháp luật quy định trong việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân, thể hiện ở các mặt như sau:
   - Số lượng dân cư như nhau thì được bầu số đại biểu bằng nhau;
   - Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú;
   - Mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử;
   - Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu;
   - Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt.
   Nguyên tắc bình đẳng còn đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội để bảo đảm tiếng nói đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ phải có tỷ lệ đại biểu thích đáng trong Quốc hội.


  Nguồn:

  Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn