Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Ngày hỏi:28/10/2019

Công tác trong ngành y tế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chức danh nghề nghiệp y tế công cộng được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi: Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chức danh nghề nghiệp y tế công cộng I quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể:

   1. Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao của viên chức và theo quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch này.

   2. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp y tế công cộng tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn