Nguyên tắc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:02/12/2019

 Theo như tôi được biết thì Viện kiểm sát tối cao có ban hành quy định mới. Theo đó, cho tôi hỏi: việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện trên nguyên tắc thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân được quy định tại Điều 3 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất quản lý công chức, viên chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

   - Người đứng đầu đơn vị đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ thì phải được đánh giá và phân loại.

   - Việc đánh giá căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm. Kết quả đánh giá công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoặc phụ trách và không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

   - Việc đánh giá người lao động được thực hiện như công chức (nếu người lao động làm việc tại đơn vị không phải là đơn vị sự nghiệp) hoặc như viên chức (nếu người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp).

   - Bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật và của Ngành; xem xét toàn diện; bảo đảm tất cả các tiêu chí đánh giá phải có điểm, không bị điểm liệt (0 điểm).

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn