Nguyên tắc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Ngày hỏi:22/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi tên Huỳnh Khanh tôi mới vào Đảng được vài tháng, do đó mà vẫn chưa nắm rõ được nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được quy định như thế nào? Nên rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Quy định 132-QĐ/TW năm 2018 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại như sau:

   1- Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   2- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

   3- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

   4- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

   5- Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

   Có thể tham khảo thêm:

   - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm;

   - Quy trình đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 3 Quy định năm 2018 132-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn