Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia ngành hải quan

Ngày hỏi:28/07/2018

Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia ngành hải quan được quy định như thế nào? Tôi là Nguyễn Tuấn, tôi đang làm việc trong lĩnh vực hải quan. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia ngành hải quan được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia ngành hải quan
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia ngành hải quan được quy định tại Điều 3 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2980/QĐ-TCHQ năm 2014 như sau:

   - Việc đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng nội dung, đối tượng phục vụ cho sự phát triển của chuyên gia phục vụ cho công tác hiện đại hóa hải quan.

   - Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc chọn cử, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia của đơn vị mình.

   - CCVC được công nhận là chuyên gia phải có trách nhiệm tu dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ do Lãnh đạo Tổng cục giao.

   - Việc sử dụng chuyên gia phải đảm bảo tính hiệu quả, chuyên sâu, theo đúng mục đích và thống nhất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục.

   - Việc quản lý chuyên gia phải đảm bảo tính khoa học, tạo sự phát triển liên tục và có tính kế thừa.

   - Áp dụng chế độ đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật cụ thể đối với chuyên gia.

   - Áp dụng các tiêu chí về chuyên gia tại Quyết định số 934/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

   Trên đây là nội dung quy định về nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý chuyên gia ngành hải quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2980/QĐ-TCHQ năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn