Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng khoa học VKSNDTC

Ngày hỏi:13/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì nguyên tắc hoạt động của Hội đồng khoa học VKSNDTC được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 2 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nguyên tắc hoạt động của Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Bảo đảm dân chủ, minh bạch trong hoạt động.

   - Làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số.

   - Tuân thủ trình tự, thủ tục, thực hiện giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và quy định của Quy chế này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Tòa án tối cao
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn