Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Ngày hỏi:14/09/2017

Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là giáo viên nhà giáo đã về hưu, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Quang Long (long*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục được quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2013/TT-BGTDT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   1. Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

   2. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra.

   3. Tiến hành thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

   4. Kết hợp giữa hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá nhà giáo và hoạt động thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 39/2013/TT-BGTDT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn