Nguyên tắc hoạt động Thanh tra quốc phòng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/05/2016

Nguyên tắc hoạt động Thanh tra quốc phòng được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Sau khi tìm hiểu về công tác thanh tra quốc phòng. Hiện nay tôi có một thắc mắc mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Sau khi tìm hiểu về công tác thanh tra quốc phòng. Hiện nay tôi có một thắc mắc mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra quốc phòng là gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị! Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 33/2014/NĐ-CP thì nguyên tắc hoạt động Thanh tra quốc phòng được quy định như sau:

   1. Tuân theo pháp luật; điều lệnh, điều lệ, các quy định của Quân đội; quy chế, chế độ, quy định của ngành Cơ yếu; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

   2. Không trùng lặp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

   3. Hoạt động thanh tra hành chính được tiến hành theo Đoàn thanh tra; hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do Thanh tra viên tiến hành độc lập.

   Nguyên tắc hoạt động Thanh tra quốc phòng được quy định tại Điều 6 Nghị định 33/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động của Thanh tra quốc phòng

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thanh tra quốc phòng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn