Nguyên tắc làm việc của cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Ngày hỏi:14/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Công, hiện tôi đang tham gia lớp hành nghề công chứng viên tại Học viện Tư pháp. Nhưng tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nguyên tắc làm việc của cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc làm việc của cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm quy định tại Điều 2 Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành, cụ thể như sau:

   - Cục làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Cục trưởng đối với các lĩnh vực công tác của Cục.

   - Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm đuợc giao.

   - Tuân thủ quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, của Bộ Tư pháp và các quy định nội bộ có liên quan của Cục.

   - Đề cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và sự phối hợp công tác giữa Văn phòng Cục, các Phòng, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Cục).

   - Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Cục.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch bảo đảm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn