Nguyên tắc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên

Ngày hỏi:11/12/2017

Nguyên tắc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Khánh Ngọc, hiện đang làm việc tại Quận 1, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số nội dung về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nguyên tắc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Quy định về về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (Ban hành kèm theo Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013) thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Căn cứ vào Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

   2- Thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, đúng quy trình, thủ tục.

   3- Phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm đầy đủ, chính xác, kịp thời, thận trọng, khách quan; quyết định và tiến hành kiểm tra đúng nội dung, đối tượng, đúng thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể kiểm tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn