Nguyên tắc, phương thức hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển

Ngày hỏi:05/11/2018

Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi vấn đề sau: Nguyên tắc, phương thức hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này? (0907**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định nguyên tắc, phương thức hoạt động như sau:

   Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Ban Biên tập

   1. Ban Biên tập hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách và quyết định các vấn đề theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

   2. Ban Biên tập hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trong phạm vi quyền hạn, có kế hoạch và hiệu quả.

   Điều 9. Phương thức hoạt động

   Quy trình thu thập, tiếp nhận, biên tập, cập nhật, rà soát, xử lý thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn