Nguyên tắc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội

Ngày hỏi:08/12/2017

Nguyên tắc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hải, hiện đang làm việc tại Quận 10, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề trong lĩnh vực quốc phòng. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nguyên tắc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục IV Quy định 61-QĐ/TW năm 2016 quy định nguyên tắc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

   - Có tính đảng, tính giai cấp, tính chiến đấu cao.

   - Xuất phát từ đường lối, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tình hình thực tiễn của đất nước, đường lối, quan điểm, tư tưởng quân sự và các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, đi sâu vào các lĩnh vực hoạt động và đời sống của Quân đội, sát với từng đối tượng.

   - Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách.

   - Có tính quần chúng rộng rãi, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi người trong Quân đội, các cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức, hội quần chúng ở các cấp.

   - Có kế hoạch, chủ động, sáng tạo, thiết thực, cụ thể, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu trước mắt và cơ bản lâu dài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn