Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Quang Tình, hiện tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ tại Tp Hà Nội, nhóm bạn chơi cùng tôi có nói đến Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và khuyến khích tôi tham gia vì sẽ rất giúp ích cho công việc làm ăn của tôi, vậy cho tôi hỏi. 

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam được quy định tại Điều 5 Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   - Tự nguyện, tự quản.

   - Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

   - Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

   - Không vì mục đích lợi nhuận.

   - Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn