Nguyên tắc vận động bầu cử

Ngày hỏi:04/07/2016

Quy định về nguyên tắc vận động bầu cử; thời gian tiến hành vận động bầu cử; hình thức vận động bầu cử?

  Nội dung này được Sở tư pháp Kon Tum tư vấn như sau:

  • + Về nguyên tắc vận động bầu cử:

   - Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. - Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. - Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. + Về thời gian tiến hành vận động bầu cử: Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. + Về hình thức vận động bầu cử: Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức sau đây: - Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử theo quy định; - Thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. (Điều 63, 64, 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn