Nguyên tắc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị đã học tại các cơ sở đào tạo trước đó

Ngày hỏi:14/12/2017

Nguyên tắc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo trước đó được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Nguyễn Trọng Dũng, là sĩ quan công an đang công tác tại trại giam Thủ Đức, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau. Đối với các cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành, thì nguyên tắc xác định với những đối tượng này được quy định như thế nào? Văn bản pháp lý nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành được quy định tại Điều 3 Quy định 256-QĐ/TW năm 2009 về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Ban Bí thư ban hành, cụ thể như sau:

   Lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên.

   Và được hướng dẫn tại Điểm 1 Hướng dẫn 69/HD-BTGTW năm 2013, cụ thể như sau:

   - Lấy Chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị làm căn cứ để xác định trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình yêu cầu được xác định phải là các chương trình giáo dục lý luận chính trị do các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục và đạo tạo của Đảng và Nhà nước thực hiện.

   - Chương trình lý luận chính trị mà người có nhu cầu xác nhận đã học được tính tương đương Sơ cấp lý luận chính trị khi có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 nội dung của chương trình tương đương với Chương trình được lấy làm căn cứ để xác định. Nếu chương trình đề nghị xác nhận chưa bảo đảm về thời lượng hay nội dung thì Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có thể tổ chức lớp bồi dưỡng cho đủ yêu cầu.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nguyên tắc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành. Vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 256-QĐ/TW năm 2009 để nắm rõ hơn vấn đề này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn