Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức

Ngày hỏi:06/06/2020

Cho tôi hỏi nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế được quy định như thế nào theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/7/2020) quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức như sau:

   1. Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.

   2. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

   3. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.

   4. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.

   5. Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ vấn đề nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT