Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với công chức?

Ngày hỏi:19/01/2017

Tôi có một vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi làm công chức tại một cơ quan đơn vị hành chính nhà nước. Vì tôi sơ suất trong khi làm việc nên đã vi phạm các quy định của công chức. Do vậy tôi có thể sẽ bị xử lý kỷ luật. Vậy xin tư vấn giúp tôi các nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với công chức theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho tôi. Tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo Điều 2 Nghị định 34/2011/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với công chức như sau:

   - Khách quan, công bằng; nghiêm minh, đúng pháp luật.

   - Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu công chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và chịu hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

   - Trường hợp công chức tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:

   +) Nếu có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

   +) Nếu có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật mới.

   Quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật mới có hiệu lực.

   -Thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục hậu quả của công chức có hành vi vi phạm pháp luật là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật.

   - Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật.

   - Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật.

   -Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của công chức trong quá trình xử lý kỷ luật.

   Như vậy, khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật đối với công chức thì sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc trên để đảm bảo quyền lợi cho công chức. Tuy nhiên trường hợp bạn bị xử lý kỷ luật thì mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu bạn có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và chịu hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn