Nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư khi thay đổi pháp luật thì xử lý thế nào?

Ngày hỏi:17/07/2020

Công ty tôi thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng vì lý do quốc phòng an ninh nên không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Vậy công ty tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

   Trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường mà nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư thì được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

   - Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.

   - Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

   - Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về những biện pháp giải quyết khi nhà đầu tư không tiếp tục được áp dụng ưu đãi đâu tư khi thay đổi pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn