Nhà nước liên hiệp là gì?

Nhà nước liên hiệp là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Nhà nước liên hiệp là Tổ chức liên kết tự nguyện của một số nhà nước thường là những nước ở cạnh nhau, có các mối quan hệ với nhau về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa.

   Các nhà nước tham gia liên hiệp vẫn là những thực thể độc lập trước pháp luật quốc tế, chỉ ủy nhiệm cho một hay một vài tổ chức chung do họ lập nên một số thẩm quyền thường là về ngoại giao, quốc phòng để bảo vệ lợi ích chung của các thành viên liên hiệp; không có một nhà nước chung trên các nhà nước thành viên như trong nhà nước liên bang.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn